زخم هایت را پنهان کن رفیق این روزها مردم زیادی بانمک شده اند.........

 

تقصیر از من است ...

آن زمان که گفتی ...

قول بده همیشه کنارم بمانی ...

یادم رفت بپرسم ...

کنار خودت یا خاطره هایت !!!

 

 

وقـتـي مـي گـويـم: ديـگـر بـه سـراغـم نـيـا !

 

فـکـر نـکـن کـه فـرامـوشـت کـرده ام ...


يـا ديـگـر دوسـتـت نـدارم !


نـه ...


مـن فـقـط فـهـمـيـدم :


وقـتـي دلـت بـا مـن نـيـسـت ؛


بـودنـت مـشـکـلـي را حـل نـمـي کـنـد ،


تـنـهـا دلـتـنـگـتـرم مـيـکـنـد ...!!!

 

 

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ

پایانی به پای تو نشستم . . .

 


 


هیـــچـــ وقتـــــ از خـــدا نخــواستــمـــ ؛

همــــهــ ی دنیــــا مـــالــ مـــنـ بـــاشهـــ...

فقـــط خــواستـــمــ... اونـــیـ کـــه دنیــــایــ منــــهـــ ؛

واســــــــه هیچــــکــــیـــ نبــــــاشــهــــ

 

 

+ تاريخ پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1392ساعت 17:2 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 

 

براي ان عاشق بي دل مي نويسم كه حرمت اشكهايم را ندانست


براي ان مينويسم كه معناي انتظار را ندانست،


چه روزها و شبهايي كه به يادش سپري كردم


براي ان مينويسم كه روزي دلش مهربان بود


مي نويسم تا بداند دل شكستن هنر نيست


نه دگر نگاهم را برايش هديه ميكنم ، نه دگر دم از فاصله ها ميزنم


و نه با شعرهايم دلتنگي ها را فرياد مي زنم


مي نويسم شايد نامهرباني هايش را باور كند

 

+ تاريخ چهارشنبه چهارم اردیبهشت 1392ساعت 11:38 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 

 دنیـ ــای عجیــ ـبی اسـ ــت ؛


تـــــ ــــو ،

همـ ــه چیــ ـز مـ ـن باشــ ـی

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

این شعـــــرهـــــا

بــــــــــرونـــد به جهنم !

من فقط

دیــوانـــه ی آن لحظه ام

که سرت را روی این قلب پر آشوبم می گذاری....!

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

وقتی سرفه ام میگیره همه با لیوان آب به سراغم میان
     

    اما وقتی دلم میگیره...

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

خــ ـدایــ ـادلــ ـم ارامــ ـش میخــ ـواد...

 

 

+ تاريخ پنجشنبه بیست و نهم فروردین 1392ساعت 17:17 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 

 

 


این شـــــــــــب ها

چقدر دلـــــــم می خواهد کســی آرامــــــــــــــ بــهم بگویـد:

" بـمیــــــــــری انشاالله "

و من فـریــــاد بـــزنم

:" آمـــــــــــیـن "

 

 

   هرچی میگی و تحمل می کنم

 

خواستے دیگـــه نبآشے ،

 

آفریــــــــن ...


چــ ـــه با ارآده


لعنَت به دبســـــتانـــے که تو از درســ ـــهاش ،


فقط تصمیــم کبــر ے رو آموختـــے

 

 

یک متن عاشقانه زیبا

 

 


دیـگــــــر تمــــــــــــامــــــــ شــــــــــــد


آرزو هایــــــــم را گذاشتـــــــــم در کــــــــــوزه


با آبــــــــــــش

قـــــــرص هــــــــای اعصابــــمــــــــ را میــــــخورمــــــــ....!!!

 

 

انجمن عاشقانه ی کلبه ی عشق

 

 ســــــــــختـــــــــ است وقتی از شـــــــــدت بـــــــــــغــــــض
گــــــــــــلو درد بگیـــــــــــــری
و هــــــــــمــــــــه بگوینـــــــــد :
.
.
.
لــــــــبــــــاس گــــــــرمـــــــــــ بپـــــــــوشـــ ـــ ـــ ـــ !!!

 

  

 

 

 

دُختـــَر اَست دیگـَر...

گـــآهـے دلَش مے خـوآهـَد

بَهـــآنـﮧ هـآے اَلَڪے بگیــرَد

بـﮧ هَوآے آغــُوش تــو
شـآنـﮧ هـآے تــُو

ڪـﮧ بَعـــد تــ ُــو آرآم

خیلــے آرآم

دَر گــوشَش زِمزِمــﮧ ڪُنے

ببیـטּ مَــטּ عـآشـقـتَـم♥

 

  

 

 بـــآلـِشِ פֿـوבҐ را تـَرجــیـح مــےבهــَمـ

شــآنــﮧ هـآیـَﭞ

مــِثـلِ بـآلــِشِ مـُسـآفـِرפֿـآنـﮧ

مـےمـآنـَב

פֿـوبـْ مــے בانـَمـ


سـَرهـآے زیـآבے را


مـِهمــآטּ بــوه{!}

 

 

 13500206231

 

 ـهَـ ـر روز نـَبوבَنتــــــــــ رآ

بـَر دیـــــــوآر פֿــَـ ـــط مـﮯ ڪِشـَـــ ـــــم

بـــِـبیـــــــטּْ ایـטּْ בیــــ ــــوآر ِ لآمـُـروّ تـــــْـــــــ

בیگــَــ ـــر جـآیـــﮯ بَرآے פֿـَــ ـــط زَבَטּ نـَــ ــــבآرَב!!!

פֿـُــوش بــِـہ פــــ ـــآلِ تــــُ ــــو

ڪِـہ פֿـــیآلِ פֿــُـوבَتــــــْ ــــــ رآ رآפـَــتـــ ْــــــــ ڪـَـرב ے

تَنـہــآ یــِڪ פֿــَــ ــــط ڪِشیـב ے

آنـْﮩـــَــ ــــم رو ے ِ مــــَ ــــטּ !!!

 

 

 

 

 آدَمے کـہ بیصِدا قَهر میکُند،

میخوآهَد کـِہ بِمانَد!

کـِہ دوبآره بِخواهَد،

کـِہ دوباره خوآستِـہ شَود!

وَگرنـہ کـِہ رَفتن را بَلد اَست

 

   

+ تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392ساعت 21:36 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 

 

 

دختر کوچولو: چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟
.
.
پسر کوچولو: میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟

 آخـــــــــه من ♥دوست دارم♥

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

حرفش را ساده گفت :

من لایق تو نیستم ...!


اما نمیدانم

خواست لیاقتم را به من یاداوری کند

یا "خیانت" خودش را توجیح !؟

 

+ تاريخ چهارشنبه بیست و هشتم فروردین 1392ساعت 21:23 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |


 


همیشه در حالی که...


یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده!

یه عالمه اشک توی چشماته!

یه عالمه حسرت توی دلت تلنبار شده...


باید بگی : خب دیگه... واسه همیشه خدافظ ...!

 

+ تاريخ شنبه بیست و چهارم فروردین 1392ساعت 18:56 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 http://farhadshahram.persiangig.com/imagessssss/omaggee/imageeeeeeese/k3y80jch8d8kg2nwgol.jpg

 

درد می کشمــــ . . . درد !!! 

هم تلخ است هم ارزان !! 

همــــ گیراییش بالاستـــــــــــــــ !!! 

هم اینکه تابلو نمی شومـــ 

و رفیقی که مرا به درد معتاد کرد ، نا باب نبود !!!

 اتفاقا بابِ بابــــــــــ بود !!! 

فقط نگفته بود که ماندنی نیست . . . 


همـــــــــــــــــــــــ ــــــــین !!! ...

 

 

 

من چرک نویس احساسات تو نیستم

دوستت دارم هایت را جای دیگری تمرین کن...
 + تاريخ جمعه بیست و سوم فروردین 1392ساعت 16:5 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

تُـویــﮯ ڪِه میـــگـﮯ כیگـه مِثـــلِ مَــלּ پیـــכآ نمیــڪُـنـﮯ!
 
وآقِـعـآ فِـڪـر میڪُنـﮯ
 
بَـعــداً هَـــم כُنـبـآل یِـڪﮯ مِـثــلِ تُــو مـیـگَــرכَم؟


 
 
 
+ تاريخ چهارشنبه چهاردهم فروردین 1392ساعت 21:13 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 


خیلی سخته پنهان کردن اشک پشت لبخند !!!


اینکه بغض داشته باشی

و این که خودت را در هجوم تنهایی سرپا نگه داری

و دائم به خودت بگی قوی باش

 ولی می دونی که قوی نیستی

و دلت اونقدر گرفته و تو سینه سنگینی می کنه

که احساس خفگی بهت دست میده

 اونجاست که میخواهی با تمام وجودت

 فریاد بزنی فریاد...!!!

 اما بغض راه فریاد تو بسته

و تو همچنان سکوت می کنی ، سكوت...!!!

 

+ تاريخ یکشنبه یازدهم فروردین 1392ساعت 13:30 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 
 

هر جا که می بینم نوشته است :

” خواستن توانستن است ”

آتش می گیرم !!!

یعنی او نخواست که نشد ؟!

 

عکس های از لحظات تنهایی دختران%

 

مـی گویند لیــاقـــت نداشـت

نمـــی دانـنــــد کـــه تــــــــو 

فـقـط دوستـــم نــداشتـی

هـمـیــــن ...

 

http://up.pnu-club.com/images/jd0dfka9uw30t7r63mp.gif

 

בُنـــیــــــا...

בُنــیـــاے ریــــاضـــﮯ استـــــ!

وقتـــﮯ عشــقـــــ را تقسیمـــــ کرבَنــــב

تــــو خــــارجـــــ "قسمتــ ــــــ ــ" مــלּ شــــבے

 

http://s1.picofile.com/file/7688011505/khandeye_ashenaye_to.jpg


+ تاريخ جمعه دوم فروردین 1392ساعت 13:25 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

غمگینــَم

مثـل ِ عکسـی در اعلامیــــه ی تـَرحیـــــم !

کـــه "لـــبخنــدش"

دیگــران را  مـی گــریـانـد

 
آهسته و آرام نه؛
 
ناگهان برو
 
مثل گلوله از تفنگ
 
که تا بخواهی بفهمی
 
مُخت پاشیده باشد به دیوار!

نمی نویسم ...,نمی نویسم متن های غمگین متن های عاشقانه متن های تنهایی متن های احساسی عاشقانه سایت عاشقانه loveچشم بَـــــسته از فرسنگ ها می شناسمت!

این تَـــــلاشت برای گم شُــدن مَــرا می خنداند

http://www.minos.ir/uploads/7ct48rzsn52sy5ris7s5.jpg


گاهــــی نگاهــــی ، یـــــــادی

باورم نمیشود که دیگر مرا نمیبینی !

جــوجــــه اردک زشـــتـــت شــــدم ؟!

تو دور میشوی

من در همين دور می مانم

پشيمان که شدی

برنگرد !

لاشه ی يک دل که ديدن ندارد
 

 
+ تاريخ پنجشنبه یکم فروردین 1392ساعت 18:22 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
خــُـدایــ ا
 
هـَـمـِـہ از تــُـو میخواهـَـند بـِـدَهـے
 
مــَـלּ از تـــُـ ـو میخـ ـواهــَــҐ بــِـگیرے
 
ایـن هــَـمـِـہ حــِـس دلتـــَـــنگــــے
 
را از مــَـלּ !x2x-1.blogfa.com


+ تاريخ چهارشنبه سی ام اسفند 1391ساعت 10:31 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

ميگن سه موقع دعا برآورده ميشه:

يکي وقت غروب
 
يکي زير بارون
 
يکيم وقتي دلي ميشکنه
 
من وقت غروب زير بارون با دلي شکسته دعا کردم خدايا هيچ دلي نشکنه... 
 
 
 
 
+ تاريخ چهارشنبه سی ام اسفند 1391ساعت 1:4 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 
لعنتـــــ بهــــ آنــــــــ بوسهــــ ايـــــ كهـــــ
 
شيرينيـــــــ اشــــــــ....
 
تلخـــــ تـــريــنــــ خـــاطرهـــ امـــ شــد 
 
 
 
 
 
 
+ تاريخ سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391ساعت 22:48 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 

آهاى تویى که جاى منو گرفتی!!!
 
یادت باشه :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
خیلی پاستیل دوست داره ...
 
هی بهش نگو این کارو کن ؛اون کارو کن, عصبی میشه ....
 
وقتی مریضه حالشو بپرس دوس داره بدونه نگرانشی ...
 
چیزی را تكرار نكن بدش میاد , نصیحتش نكنی ی وقتا دوس نداره ....
 
خسته که باشه صداش دیوونت میكنه یا وقتی از خواب پا میشه ....
 
.
.
یادت باشه که...
 
اون همه چیزِ من بود حق ندارى اذیتش کنی ...!!!
 
 
 

 
+ تاريخ سه شنبه بیست و نهم اسفند 1391ساعت 19:0 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 
 
 
 
آدمها برای یکدیگر نقش سیگار را بازی میکنند

همدیگر را می کشند

لذت می برند

دود می کنند
 
تمام می کنند

و بعد از اندک زمانی ، سیگاری دیگر !
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
روی تختم ولو می شوم .
..
تنها صدای جیر جیر تختم است , که خسته تر از من , از بار سنگینش می نالد.

و این سکوتِ تکراریِ مرگبار , که خسته ترم می کند.

من خسته...

سیگارم خسته...

تختِ پیر خسته...

من از زندگی خسته...

زندگی از من خسته...

خستگی امانم را بریده.

سیگاری آتش میزنم که صدای سوختنش مرهم عذابم باشد.

سیگارم را اسلحه ای میبینم...

تیری به قلبِ سکوت...

گلوله ای به بنیانِ خستگی...
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
سیگار بکش ؛

مست کن؛

بغض کن ؛

گریه کن ؛

دق کن !

ولی، با ادم بی ارزش درد و دل نکن.
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
سیگاری گوشه لبم بود ...

دنبال کبریت بودم ...

گفتم آقا

آتیش دارید... ؟

گفت تو جیبم نه ...

اما تو دلم هست

به کارت میاد ؟
 
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
سیـــــــگـــار بـــدهـــید...میـــخـــوامـــ خـــاطـــره دود کـــنــمـــ...

افـــکـــ ار مـــن مـــثـــل سیــــــگـــاره...تـــلخـــه

مـــزش کـــن...نـــخـــواســـتی بـــندازشـــ دور!

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 

بغض گلویم را میفشارد و من از همه ی دوستانم دور مانده ام

من دور مانده ام یا آنها از من دور شده اند

در این دنیا همیشه تنها بوده ام

دیگر کسی پیدا نمیشود که با منـــــــ گریه کند

که برای منــــــ گریه کند

حتی کسی حاضر نیست با من بخندد

من در گوشه ای از این دنیا

تنها مانده ام

 
+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391ساعت 22:27 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 
بیا با هم یک تصویر زیبای دیگر از عشق بکشیم ، تصویری مثل آن نقاشی
 
دیروزتا به یادگار
 
بماندو این یادگاری مثل یک خاطره بماند ، تا ما نیز مثل خاطره ها باشیم ،
 
نه خاطره ای
 
از گذشته ، خاطره هایی شیرین از هر روز زندگی مان که همیشه  تا ابد
 
در قلبمان به یادگار بماند!

 

 

 من وعشقم

 

+ تاريخ دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1391ساعت 21:48 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 
 
 
 
خَستِـﮧ شُدم
 
بَس کِـﮧ
 
دِلَم رَنجید و خَندیدَم

دیـوآنـﮧ ےِ روزْهآیـے هَسْتـ ـَم

 

+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 18:20 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

آدم همیشه دنبال قطعه ای گم شده است،
 
هیچ آدمی را نمی توان یافت كه قطعه خود را جستجو نكند
 
فقط نوع قطعه هاست كه فرق می كند، یكی به دنبال دوستی است
 
دیگری در پی عشق؛ یكی مراد می جوید و یكی مرید
 

یكی همراه می خواهد و دیگری شریك زندگی، یكی هم قطعه ای اسباب بازی
 
به هر حال آدم هرگز بدون قطعه خود یا دست كم بدون آرزوی یافتن آن نمی تواند زندگی كند
 
گستره این آرزو به اندازة زندگی آدم است و آرزوهای آدم هرگز نابود نمی شوند
 
بلكه تغییر موضوع می دهند. حتی آن كه نمی خواهد آرزویی داشته باشد
 
آن كه آرزویش را از كف داده است
 
آنكه ایمان خود را به آرزویش از دست داده است
 
تمامی تلاشش باز برای گریز از تنهایی است 
 عشق، رفاقت، شهرت طلبی ... همه به خاطر هراس از تنها ماندن است
 
وشاید قوی ترین جذابیت وصال در همین باشد
 
كه آدمی در هنگام وصال هرگز گمان نمی برد كه روزی تنها خواهد ماند

 گاهی هم (او) را می یابی و این بار از ترس آنكه مبادا از دست تو لیز بخورد و برود

سفت نگهش می داری ، دو دستی به او می چسبی و

ناگهان گمشده تو زیر بار این فشار خرد و له می شود

و سرانجام نیز از دست می دهیش

احمقانه است اما تو از ترس تنها ماندن

تنها می مانی


+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 18:11 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 

 

لعنت به نگاهی ؛

که نمیدانی معنایش رفتن است ،

یا ماندن ... !!!

 

 

+ تاريخ یکشنبه بیست و هفتم اسفند 1391ساعت 12:47 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 

اینــــ  بـــــار  ڪــــہ  آمــــدے

 


دستــانتــ  را  روے  قلبمـــ  بـــگـذار

 


تـــــا  بفهمــے  اینــــ  دلــــ  …

 


بــــا  دیــــد نــــ  تــــــــو

 


نــمــے  تــپـــد

 


مــے  لـــــــرزد 

 

 

 

+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391ساعت 23:0 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |جلوی بعضی ازخاطره هابایدنوشت

آهسته یادآوری شوید....خطرریزش اشـــــــــــــــــــــک!!


+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391ساعت 22:36 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

چـــقدر احـــمقانه ست ؛

از یـک قــــهوه ی تلـــخ

انتــظار فالِ شیــرین داشتن ...

+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391ساعت 22:7 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

 
 
 

این روزهـــا
 
اگر خـــــــون هم گریه کنی
 
عمق همدردی دیگران با تو
 
یک کلمه است :
 
" آخــــــــــــی "

 

 


+ تاريخ پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1391ساعت 21:1 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |

خـآطـرــآت خیلـے عـجیبـלּـد ...!
 
 گـآهی اوقـآت میخـלּدیـم بــہ روزهـآیـے کـہ  گریـہ میکـردیـمــ . . .
 
گـآهـے گریـہ میکـלּیــم بــہ یـاد روزهـآیـے کـه می خـלּـدیدیـمـــ . . . !
http://www.kocholo.org/img/images/a94383pkym6fknauxoc.jpg

•.♥عجیب است دریا !
 
همین که غرقش می شوی پس می زند تورا....
 
 مثل تو....!•.♥دلـــم بــرای خـــودم
 
هــــمـــونی کــه قــبـلا بــودم
 
تــنــــگــــ شــــده
 
هــــمـــونی کــه هــنـــوز قــلــبــش نــشــ ـــکــسـتــه بــــــود …

بـَعضــی آه هـا را هـَرچـِقدر هم از تـه دل بــِكشـی
 
سيـنه ات خـالـی نمـيشـود
 
امروز سـينه مـَن پـُر از همان آه هـاست!!!


 
 
+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391ساعت 17:47 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 
 
 
بعد از مُردنم سرم را جدا کنید بگذارید روی شانه ام

شانه ای که سر می خواست ، سری که شانه می خواست
 
هر دو را برسانید به آرزوشان . . .

 

 

 
+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391ساعت 17:15 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 
 
 
 
 
 

"  ما בرґ "
 
مرا ببــפֿــش
 
בرב بـבنـم بـهـانـہ بـوב
 
ڪســـے  رهـایـم ڪرב
 
ڪہ صـבاے  بـلـنـב گـریـہ اґ  
       
اشـڪ  هـایت را בر آورב
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ﺭﻓـﺘـﻨـﺖ ...
 
ﻧـﺒـﻮבنـت ...
 
ﻧــﺎﻣـﺮבﯾـﺖ ...
ﻫـﯿـﭽـڪـבﻭґ ﻧـہ ﺍﺫﯾـﺘــґ ڪـﺮב
 
ﻧـہ ﻭﺍﺳــґ ﺳﻮﺍﻝ ﺷב
 
ﻓـﻘـﻂ ﯾـہ ﺑـﻐـﺾ בﺍﺭﻩ ﺧـﻔـــґ ﻣـﯿـڪـﻨـہ
 
ﭼـہ ﺟـﻮﺭے ﻧـﮕـﺎﺕ ڪﺮב ڪہ ﻣـﻨـﻮ ﺗـﻨـﻬـﺎ ﮔــﺬﺍﺷـﺘــے ...؟!!
 
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 
 
خـوابــ  دیـدمــ کــنــارتـــ  جــان دادمــ
 
تـعـبـیـرش کـردنــ کــه تــا ابــد پـیـشـم مـیمـانـی
 
نــمـیــدانـسـتـم خـیـالـتــ را مـیـگویـنـد
 
نــه خـودتـــ  را!!!
 
 
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 
 
 
 

امشـب، همیــــטּ حَـوالــــ‗__‗ــــــے
 
زلـــ‗__‗ــــزله ای رُخ داد ...
 
حـالا همـه حـالـَمــ را می پـُرسند !!!
 
بـی خـبـر از اینـ ـکـه " مــَـــ‗__‗ــטּ"
 
بـه ایــטּ لـرزیـدنـهـا
 
سالهـاسـتــ کـه عـادتـــ کـَرده امـــ...
 
بـه لـرزشـهای شـَدیــ‗__‗ــدِ شـانه هایـَمــــ
 
و تـَـرَکــ ــهای عمــیــقِ قــلــبــمـــ...
 
امـّــ‗__‗ـــا هنـوز " خـــوبَـــمـــ" !!!
 
 
 

  
+ تاريخ چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391ساعت 16:36 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |
 
بـــازی تمـــام شـــد ســـوتـــ پـــایان را بـــزن
 
مـــن حـــریف هــرزگی تــو و احــمــق بــودن خــودم نــمی شــوم
 
 
 
 
 
 
+ تاريخ سه شنبه بیست و دوم اسفند 1391ساعت 20:28 نويسنده دریـــــــــــــــــــا |